2012/2013

Nedenstående skema viser en oversigt over, hvilke læse- og matematiktest vi gennemfører på skolen og hvornår samt information om de nationale test.

Testene er et redskab til lærerne, der således kan følge elevernes læse- og matematikudvikling og tilrettelægge undervisningen efter elevernes niveau.

Dansk

Årgang

Tidspunkt

Navn

Type

0.

okt. - nov.

KTI

Tegnetest

1.

april/maj

OS 64

Ordlæsning

2.

maj

OS 120

Ordlæsning

3.

april/maj

SL 60

Sætningslæsning

 4. 

maj

SL 40

Sætningslæsning

5.

februar

LÆS 5

Læsetest

6.

september

TL 1

Læsetest

7.

september

TL 2

Læsetest

8.

september

TL 3

Læsetest

9.

september
februar
 
 
 
maj
TL 4
Terminsprøve
 
 
FA-prøve
Læsetest
Læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling
 
Læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling

 

Matematik

Årgang

Tidspunkt

Navn

Type

3.

maj

MG

Færdighedsregning

6.

maj

MG 6 og FG

Færdighedsregning

9.

februar
 
 
maj
terminsprøve
 
 
 
prøve
Problemregning Færdighedsregning
 
Problemregning
Færdighedsregning
 
 
 
 

Nationale test 2012-13

 

 

 Eleverne i folkeskolen skal gennemføre obligatoriske nationale test.
  

 

 Af nedenstående tabel fremgår det i hvilke fag og på hvilke klassetrin:

 

Fag og klassetrin

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Dansk/læsning

             

Matematik

             

Engelsk

             

Geografi

             

Biologi

             

Fysik/kemi

             

 

 Indenfor hvert enkelt fag testes eleverne i følgende profilområder:

Fag

Profilområde 1

Profilområde 2

Profilområde 3

Dansk/læsning    

Sprogforståelse

Afkodning

Tekstforståelse

       

Matematik

Tal og algebra

Geometri

Matematik i anvendelse

       

Fysik/kemi

Energi og energiomsætning

Fænomener, stoffer
og materialer

 

Anvendelser og
perspektiver

 

Engelsk

Læsning

Ordforråd

Sprog og
sprogbrug

Geografi

Naturgrundlaget

Kulturgeografi

 

At bruge geografien

 

Biologi

Den levende organisme

Levende organismers
samspil med hinanden og
deres omgivelser

At bruge biologien:

Biologiens
anvendelse, tankegangen

og arbejdsmetoder

Sidst opdateret 30.09.2012